Name

Małgorzata Sikora-Gaca

Position

PhD, Assistant Professor

Institution

Faculty of Humanities

Koszalin University of Technology

Address

Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin, Poland

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website

www.sikora-gaca.pl

Social media

FB: Małgorzata Sikora-Gaca

Researchgate: Malgorzata_Sikora-Gaca3

Academia: Małgorzata Sikora-Gaca

Publication (1-3) on party leadership and political parties
  1. M. Sikora-Gaca, Przywództwo partyjne w Mołdawii – dominująca pozycja przywódców na scenie politycznej, w: Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych, M. Hartliński (red.), Olsztyn 2015, s. 101-134..

  2. M. Sikora-Gaca, Sondaże przedwyborcze a wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku, „Przegląd naukowo-metodyczny” 2015, nr 4, 175-186.

  3. M. Sikora-Gaca, Problematyka Przywództwa politycznego w Republice Mołdawii w latach 1989-2009, w: Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, M. Hartliński (red.), Olsztyn 2013, s. 323-348.